"ᱠᱚᱧᱮ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Created page with "ᱠᱚᱧᱮ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱫᱚ ᱟᱱᱴᱟᱨᱠᱴᱤᱠ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱢᱴᱟᱨᱠᱚᱴᱤᱠ..."
(Created page with "ᱠᱚᱧᱮ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱫᱚ ᱟᱱᱴᱟᱨᱠᱴᱤᱠ ᱢᱟᱦᱟᱫᱚᱨᱭᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱟᱢᱴᱟᱨᱠᱚᱴᱤᱠ...")
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱑,᱔᱙᱔

edits