"ᱱᱟᱦᱩᱣᱛᱚᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

"'''ᱱᱟᱦᱩᱣᱛᱚᱞ''' ({{IPAc-en|lang|ˈ|n|ɑː|hw|ɑː|t|əl}}, Nahuatl;<ref>Laurie Bauer, 2007, ''The Linguistics Stude..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("'''ᱱᱟᱦᱩᱣᱛᱚᱞ''' ({{IPAc-en|lang|ˈ|n|ɑː|hw|ɑː|t|əl}}, Nahuatl;<ref>Laurie Bauer, 2007, ''The Linguistics Stude..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱔,᱘᱗᱑

edits