"ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱮᱨᱮᱧ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

"ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱤᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱤᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
 
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱕,᱓᱔᱐

edits