"ᱛᱷᱚᱠ:ᱦᱚᱲ-ᱥᱮᱨᱮᱧ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

"ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱢᱩᱝ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ-ᱟ᱾" ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱢᱩᱝ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ-ᱟ᱾" ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
 
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱕,᱓᱔᱐

edits