"ᱦᱟᱣᱟᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

"'''ᱦᱟᱣᱟᱭᱟᱱ''' (ᱦᱟᱣᱟᱭᱟᱱ: {{lang|haw|{{okina}}Ōlelo Hawai{{okina}}i}}, {{IPA-haw|ʔoːˈlɛlo həˈvɐj..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("'''ᱦᱟᱣᱟᱭᱟᱱ''' (ᱦᱟᱣᱟᱭᱟᱱ: {{lang|haw|{{okina}}Ōlelo Hawai{{okina}}i}}, {{IPA-haw|ʔoːˈlɛlo həˈvɐj..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱔,᱔᱗᱐

edits