ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱ ( /ˈslvn/ ᱥᱮ ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ ( /slˈvniən,_sləʔ/;[᱘][᱙] slovenski jezik ᱥᱮ slovenščina) ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱞᱟᱵᱷᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱮᱼᱟ ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽ ᱒᱕ ᱞᱟᱠᱷ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱥᱞᱳᱵᱷᱟᱠᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱚ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱒᱔ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱ
ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ
slovenski jezik, slovenščina
ᱨᱟᱹᱲᱪᱷᱟᱸᱪ:IPA-sl,[᱑][᱒] ᱪᱷᱟᱸᱪ:IPA-sl[᱓]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟ
ᱤᱴᱟᱞᱤ (ᱯᱷᱨᱤᱣᱞᱤ ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱤᱭᱟ ᱜᱤᱣᱞᱤᱭᱟ)
ᱚᱥᱴᱨᱤᱭᱟ (ᱠᱟᱨᱟᱭᱤᱱᱛᱷᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱴᱨᱤᱭᱟ)
ᱡᱟᱹᱛᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱹ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱒.᱕ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ[᱔]
Dialects
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱ ᱪᱤᱠᱤ)
ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱ ᱵᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
Flag of Slovenia.svg ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟ
Flag of Europe.svg ᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱚ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
ᱥᱟᱢᱵᱽᱲᱟᱣᱤᱭᱟᱹᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱟᱨ ᱟᱨᱴᱥ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1sl ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ
ISO 639-2slv ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ
ISO 639-3slv ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽslov1268  ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ[᱗]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ53-AAA-f (51 varieties)
Slovenes distribution map.png
ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱ ᱨᱚᱲ ᱴᱚᱴᱷᱟ
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱢᱵᱽᱲᱟᱣᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱮᱢᱯᱮᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ

Ker priznanje prirojenega dostojanstva ter enakih in neodtujljivih pravic vseh članov človeške družine pomeni temelj svobode, pravičnosti in miru v svetu,

ker sta zanikanje in teptanje človekovih pravic pripeljala do barbarskih dejanj, ki so pretresla zavest človeštva, in ker je bila za najvišjo spoznana težnja človeštva, da bi nastopil svet, v katerem bodo ljudje uživali svobodo govora in prepričanja ter svobodo živeti brez strahu in pomanjkanja,

ker je nujno potrebno človekove pravice zavarovati z vladavino prava, da se človek v skrajni sili ne bi bil prisiljen zateči k uporu zoper tiranijo in zatiranje,

ker je nujno potrebno spodbujati razvoj prijateljskih odnosov med narodi,

ker so ljudstva Organizacije združenih narodov v Ustanovni listini potrdila svojo vero v temeljne človekove pravice, dostojanstvo in vrednost človeškega bitja ter v enake pravice moških in žensk ter se odločila, da bodo spodbujala družbeni napredek in boljše življenjske razmere v večji svobodi,

ker so se države članice zavezale, da bodo, v sodelovanju z Organizacijo združenih narodov, zagotavljale splošno spoštovanje in upoštevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

ker je skupno razumevanje teh pravic in svoboščin največjega pomena za celovito uresničitev te zaveze,

Generalna skupščina

razglaša Splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi posamezniki in vsi organi družbe, vselej ob upoštevanju te deklaracije, z vzgojo in izobraževanjem spodbujali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili njihovo splošno in dejansko priznanje in upoštevanje, tako med ljudstvi držav članic samih kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo upravo.

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱳᱨᱯᱳᱨᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱰᱤᱠᱥᱤᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. "Slovenski pravopis 2001: slovenski".
  2. "Slovenski pravopis 2001: jezik".
  3. "Slovenski pravopis 2001: slovenščina".
  4. "International Mother Language Day 2010". Statistical Office of the Republic of Slovenia. 19 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2010. Retrieved 29 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2011.
  5. "Österreichischer Staatsvertrag".
  6. "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (in ᱤᱴᱟᱞᱤᱟᱱ).
  7. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ᱥᱞᱳᱵᱷᱮᱱᱤᱭᱟᱱ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  8. Cf. Slovenia in Jones, Daniel (2003) [1917], Peter Roach; James Hartmann; Jane Setter (eds.), English Pronouncing Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 3-12-539683-2
  9. ᱪᱷᱟᱸᱪ:MerriamWebsterDictionary