Manik Soren ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)

᱒᱒ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱒

᱕ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱒

᱒ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱒

᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱒

᱒᱘ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱑ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱐ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱙ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱗ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱖ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱕ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱔ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱓ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

  • ᱑᱕:᱔᱖᱑᱕:᱔᱖, ᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱱᱟᱜᱟᱢ +᱑,᱖᱐᱖ ᱱᱟᱶᱟ ᱪᱷᱟᱸᱪ:Country data Ukraine"{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Ukraine | flag alias = Flag of Ukraine.svg | flag alias-1918 = Flag of Ukrainian People's Republic 1917.svg | flag alias-1991 = Flag of the Ukrainian Soviet Socialist Republic.svg | flag alias-1992 = Flag of Ukraine (1992–2006).svg | flag alias-army = Ensign of the Ukrainian Ground Forces.svg | flag alias-military=Ensign of the Ukrainian Armed Forces.svg | link ali..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
  • ᱑᱕:᱔᱕᱑᱕:᱔᱕, ᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱱᱟᱜᱟᱢ +᱒᱒᱐ ᱱᱟᱶᱟ ᱪᱷᱟᱸᱪ:Country data Kyiv"{{ {{{1<noinclude>|country showdata</noinclude>}}} | alias = Kyiv | flag alias = Flag of Kyiv Kurovskyi.svg | size = {{{size|}}} | name = {{{name|}}} <noinclude> | redir1 = Kiev | flag link = Flag of Kyiv </noinclude> }}" ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)