ᱟᱪᱮᱦ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱟᱪᱮᱦ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ᱡᱟᱣᱤ: بهسا اچيه) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱥᱴᱨᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱢᱟᱛᱨᱟ ᱫᱤᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱪᱮᱦ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱟᱪᱮᱦᱱᱮᱥ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱚᱭᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟᱦ ᱟᱨ ᱭᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱟᱪᱮᱦᱱᱮᱥ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱦᱚ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

ᱟᱪᱮᱦ
Bahsa/Basa Acèh
بهسا اچيه
ᱨᱟᱹᱲ [bahsa at͡ʃeh]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱤᱱᱫᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟ
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱟᱪᱮᱦ, ᱥᱩᱢᱟᱛᱨᱟ
ᱡᱟᱹᱛ ᱟᱪᱮᱦᱱᱮᱥ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱓.᱕ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱐᱐ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ
ᱡᱟᱣᱤ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2 ace
ISO 639-3 ace
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ achi1257[᱒]
IndonesiaAceh.png
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱟᱪᱮᱦ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱜᱮᱞᱟᱨᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱪᱷᱟᱸᱪ:Ethnologue18
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ᱟᱪᱮᱦᱱᱮᱥ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.