ᱵᱟᱭᱱᱚᱢᱤᱭᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ: ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ

ᱱᱟᱥᱮ
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱱᱟᱥᱮNo edit summary
ᱱᱟᱥᱮNo edit summary
ᱱᱚᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱣ ᱵᱤᱜᱭᱟᱱ ᱨᱮᱟᱜ ᱢᱤᱴᱟᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟ ᱵᱟᱴᱟᱣᱟᱭᱵᱚᱛᱟᱣᱟᱭ, ᱡᱤᱣᱼᱡᱟᱱᱴᱩ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱚᱠᱟᱞᱠᱟᱴᱮ ᱱᱩᱴᱩᱢ ᱠᱚᱟᱠᱚ᱾ᱠᱚᱟᱠᱚ ᱾
᱔,᱒᱘᱖

edits