"ᱜᱚᱯᱟᱞᱜᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ, ᱥᱤᱧᱚᱛ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Created page with "{{Infobox settlement | name = ᱜᱚᱯᱟᱞᱜᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ | settlement_type = ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠ..."
(Created page with "{{Infobox settlement | name = ᱜᱚᱯᱟᱞᱜᱚᱸᱡᱽ ᱦᱚᱱᱚᱛ | settlement_type = ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠ...")
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱕,᱑᱙᱓

edits