ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ

ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ, ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ (ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟᱱ: Արցախի Հանրապետություն) ᱱᱟᱜᱳᱨᱱᱳ ᱠᱟᱨᱟᱵᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ ᱮᱱ.ᱠᱮ.ᱟᱨ (ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟᱱ: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ԼՂՀ) ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ, ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱠᱮᱥᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡᱟᱨᱵᱟᱭᱡᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱸᱥ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱳᱨᱱᱳ-ᱠᱟᱨᱟᱵᱟᱠᱷ ᱥᱟᱭᱚᱛᱛᱥᱟᱥᱤᱛ ᱳᱵᱽᱞᱟᱥᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱸᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱪᱟᱪᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱤᱨᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱴᱮᱯᱟᱱᱠᱮᱨᱴ

ᱟᱨᱴᱥᱟᱠᱷ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱯᱱᱟᱹᱛ
Արցախի Հանրապետություն
Artsakhi Hanrapetutyun
Нагорно-Карабахская Республика
Nagorno-Karabakhskaya Respublika
ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱱᱮᱨᱮᱧԱզատ ու Անկախ Արցախ (Armenian)
Azat u Ankakh Artsakh   (transliteration)
"Free and Independent Artsakh"
Territory controlled by Artsakh in dark green, claimed territory in light green.
ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲᱥᱴᱮᱯᱟᱱᱠᱮᱨᱴ
ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ
ᱨᱟᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨᱢᱮᱱᱤᱭᱟᱱa
ᱨᱟᱥᱤᱭᱟᱱb[᱑]
ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱱᱮᱫ Artsakhi
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ Unitary presidential republicc
 -  President Arayik Harutyunyan
 -  President of the National Assembly Arthur Tovmasyan
ᱞᱮᱡᱤᱥᱞᱟᱪᱚᱨ National Assembly
Independence from the Soviet Union
 -  Autonomy 2 September 1991[᱒] 
 -  Declared 10 December 1991 
ᱦᱚᱲᱮᱞ
 -  March 2021[᱓] ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ 120,000 
 -  2015[᱔] census 150,932 (191st)
ᱡᱤ.ᱰᱤ.ᱯᱤ (ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ) 2019 ᱯᱟᱭᱛᱟᱨ
 -  ᱡᱚᱛᱚᱨᱮ $713 million (n/a)
 -  ᱦᱚᱲ ᱯᱤᱪᱷᱤ $4,803 (n/a)
ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ (AMD)
ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱚᱠᱛᱚ AMT (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+4)
ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱮ right
ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱴᱤᱹᱮᱞᱹᱰᱤᱹ .am, .հայ
ᱯᱷᱚᱱ ᱠᱳᱰ +374 47d

ᱱᱟᱜᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱤᱞᱤᱴᱟᱨᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱟᱞᱚᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱛᱱᱚᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱚᱲᱮᱞᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱭᱟᱹᱨᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱮᱡᱥᱮᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱮᱪᱮᱫᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱞᱟᱠᱪᱟᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ
ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ
ᱮᱴᱟᱜ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱹᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. "Парламент Карабаха признал русский язык официальным языком республики". www.rbc.ru (in ᱨᱩᱥᱤᱭᱟᱱ). RBK Group. Retrieved 4 ᱚᱜᱚᱥᱴ 2021. 
  2. Zürcher, Christoph (2007). The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus ([Online-Ausg.]. ed.). New York: New York University Press. p. 168. ISBN 9780814797099. 
  3. "Nikol Pashinyan, Arayik Harutyunyan chair meeting on ongoing and upcoming programs to be implemented in Artsakh". primeminister.am. The Office to the Prime Minister of the Republic of Armenia. 25 ᱢᱟᱨᱪ 2021. Archived from the original on 13 ᱢᱮ 2021. ...today most of the population - about 120,000 citizens - live in Artsakh... 
  4. "ԼՂՀ 2015Թ. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ". STAF NKRE. 30 ᱢᱟᱨᱪ 2016. Archived from the original on 16 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2016. Retrieved 30 ᱢᱟᱨᱪ 2016.