ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (ภาษา ไทย) ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱛᱷᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱠᱨᱟ ᱰᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱧᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱵᱟᱨᱟ ᱵᱟᱹᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱤ, ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛ, ᱥᱳᱢ, ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱤᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱢᱮᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱧᱪᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱷᱤᱭᱮᱴᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱚᱞᱤᱛ ᱟᱨ ᱜᱟᱱᱰᱚᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱟᱲᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ।

ᱛᱷᱟᱭ
ᱪᱤᱭᱟᱢᱤᱡᱽ
ภาษาไทย ᱯᱷᱟᱥᱟᱭ ᱛᱷᱟᱭ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ
ᱠᱮᱢᱵᱳᱰᱤᱭᱟ (ᱠᱚᱦ ᱠᱚᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ)
ᱡᱟᱹᱛᱛᱷᱟᱭ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱒᱐-᱓᱐ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱐᱐)[᱑]
᱔᱔ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱱᱟ, ᱤᱥᱟᱱ, ᱮᱛᱚᱢ ᱛᱷᱟᱭ, ᱠᱚᱸᱭᱮᱸ ᱠᱷᱮᱢᱮᱨ ᱟᱨ ᱞᱟᱣ (᱒᱐᱐᱑)
ᱠᱨᱟᱼᱫᱟᱭ
 • ᱴᱟᱭ
  • ᱮᱛᱚᱢ-ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱴᱟᱭ
   • ᱪᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤᱱ
    • ᱛᱷᱟᱭ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱛᱷᱟᱭ ᱪᱤᱠᱤ
ᱛᱷᱟᱭ ᱵᱽᱨᱮᱭᱮᱞ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
Flag of Thailand.svg ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ
 ᱟᱥᱤᱭᱟᱱ[᱒]
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
Flag of Cambodia.svg ᱠᱮᱢᱵᱳᱰᱤᱭᱟ (ᱠᱟᱦ ᱠᱚᱝ)
Flag of Malaysia.svg ᱢᱟᱞᱮᱥᱤᱭᱟ (ᱠᱮᱫᱟᱦ, ᱠᱮᱞᱟᱱᱴᱟᱱ ᱟᱨ ᱦᱩᱞᱩ ᱯᱮᱨᱟᱠ ᱦᱚᱱᱚᱛ)
Flag of Myanmar.svg ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ (ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ)
ᱥᱟᱢᱵᱽᱲᱟᱣᱤᱭᱟᱹᱨᱚᱭᱮᱞ ᱥᱚᱥᱟᱭᱴᱤ ᱚᱯᱷ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1th
ISO 639-2tha
ISO 639-3tha
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽthai1261[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ47-AAA-b
Idioma tailandés.png

ᱛᱷᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱟᱨᱚᱱ ᱚᱨᱛᱷᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ ᱟᱨ ᱩᱱᱩᱯᱩᱨᱩᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱠᱚᱴᱷᱤᱛ ᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱣ ᱟᱨ ᱤᱥᱟᱱ, ᱮᱛᱚᱢ-ᱯᱟᱪᱷᱮᱠᱤᱭᱟᱹ ᱴᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱮᱴᱟᱜᱤᱡ ᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱬᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱥᱱᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱟᱲᱟ ᱛᱮᱫ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱟᱦᱳᱢ, ᱠᱷᱟᱢᱴᱤ ᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱒᱐ ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱜᱮᱭᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱷᱟᱭ ᱨᱮᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱮᱫᱟ ᱱᱷᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱟᱨ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱤᱭᱟᱢ ᱟᱨ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱮᱫᱟ। ᱱᱷᱟᱛᱮ ᱠᱚᱸᱭᱮᱸ ᱟᱨ ᱠᱚᱸᱭᱮᱸ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ। ᱠᱚᱸᱭᱮᱸ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱠᱷᱣᱟᱢ ᱢᱚᱣᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱮᱱᱟ। ᱛᱷᱟᱭ ᱪᱷᱮᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱩᱱ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱣᱫᱟ।

ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱵᱷᱮᱱᱮᱜᱟᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 • ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱛᱷᱟᱭ ᱦᱟᱥᱟ
 • ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱟᱥᱟ
 • ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱦᱟᱥᱟ
 • ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱭ
 • ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱛᱷᱟᱭ
 • ᱱᱟᱝ ᱨᱟᱝ
 • ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ
 • ᱮᱛᱚᱢ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱛᱷᱟᱭ
 • ᱨᱚᱛᱥᱚᱵᱚᱨᱤ
 • ᱯᱨᱟᱯᱛᱤ
 • ᱠᱷᱚᱨᱟᱛ

ᱪᱤᱠᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 
ᱛᱷᱟᱭ ᱪᱤᱠᱤ - อิ

ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱮᱡ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱭ ᱟᱨ ᱞᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾ ᱞᱟᱣ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱛᱟᱜ ᱵᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱟᱹᱲᱟᱹ, ᱪᱤᱠᱤ, ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱮᱢᱟᱱ ᱞᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱢᱤᱫ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱛᱷᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱩᱣᱫᱽ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱟᱹᱨᱟᱜ ᱪᱤᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱪᱚᱭ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱨ ᱦᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨ ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱪᱚᱭ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱫᱚ ᱖᱑᱑ ᱢᱟᱹᱥᱤᱵᱽᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱷᱟᱭ ᱚᱱᱚᱞ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱫᱚ ᱑᱒᱙᱒ ᱢᱟᱹᱥᱤᱵᱫᱚ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱮᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱢᱩᱜᱚᱜ ᱞᱮᱠ ᱜᱩᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ-

ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱟᱵᱚᱜᱤᱫᱟ ᱛᱷᱳᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱤᱯᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱛᱷᱟᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱚᱢ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱵᱮᱜᱟᱨᱟᱭᱺ

 • ᱟᱲᱟᱝ ᱚᱪᱚᱭ
 • ᱵᱤᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ
 • ᱥᱟᱸᱦᱮᱫ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱠᱟᱛᱮ

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱠᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱛᱷᱟᱨ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱟᱲᱟᱝ ᱢᱟᱞᱟ (ᱟᱭᱹᱯᱤᱹᱮᱹ), ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱭ ᱪᱤᱠᱤ ᱢᱟᱞᱟᱠᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱚᱵᱚᱥᱛᱟ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱞᱩᱴᱤ ᱦᱚᱭ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱤ (ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ) ᱠᱩᱱᱰᱞᱤ ᱠᱨᱤᱛᱚ ᱱᱟᱹᱱᱰᱨᱤᱱᱚᱞ
ᱢᱩᱸ ᱟᱲᱟᱝ [m]
[n]
ณ,น
[ŋ]
ᱡᱚᱴᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ [b]
[d]
ฎ,ด
ᱱᱟᱥᱮ ᱟᱲᱟᱝᱚᱜ ᱠᱮᱪᱮᱫ [p]
[t]
ฏ,ต
[k]
[ʔ]
**
ᱥᱟᱥᱮᱛ [pʰ]
ผ,พ,ภ
[tʰ]
ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ
[kʰ]
ข,ฃ,ค,ฅ,ฆ*
ᱜᱚᱡ ᱟᱲᱟᱝ ᱱᱟᱥᱮ ᱟᱲᱟᱝᱚᱜ ᱠᱮᱪᱮᱫ [tɕ]
ᱥᱟᱥᱮᱛ [tɕʰ]
ฉ,ช,ฌ
ᱜᱟᱥᱟᱣ [f]
ฝ,ฟ
[s]
ซ,ศ,ษ,ส
[h]
ห,ฮ
ᱚᱠᱛᱮ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ [l]
ล,ฬ
[j]
ญ,ย
[w]
ᱛᱟᱨᱠᱚ [r]

* ฃ ᱟᱨ ฅ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱚᱜ-ᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱛᱦᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱔᱒ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾
** ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ อ ᱱᱤᱡᱷᱩᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾


ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ

ᱞᱩᱴᱤ ᱦᱚᱭ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱤ (ᱟᱞᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟᱱ) ᱠᱩᱱᱰᱞᱤ ᱠᱨᱤᱛᱚ ᱱᱟᱹᱱᱰᱨᱤᱱᱚᱞ
ᱢᱩᱸ ᱟᱲᱟᱝ [m]
[n]
ญ,ณ,น,ร,ล,ฬ
[ŋ]
ᱡᱚᱴᱮᱫ [p]
บ,ป,พ,ฟ,ภ
[t]
จ,ช,ซ,ฌ,ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,
ฒ,ด,ต,ถ,ท,ธ,ศ,ษ,ส
[k]
ก,ข,ค,ฆ
[ʔ]*
 
ᱚᱠᱚᱛᱮ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ [w]
[j]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 1. ᱛᱷᱟᱭ at Ethnologue (18th ed., 2015)
 2. "Languages of ASEAN". Retrieved 7 August 2017.
 3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Thai". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)