KALIRAM MURMU ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

A user with ᱔᱕ edits. Account created on ᱒᱗ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱘.
ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

᱙ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱐

᱒᱒ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙

᱒᱑ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱒᱐᱑᱙

᱒᱑ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱑᱙

᱒ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱑᱙

᱑ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱑᱙

᱒᱕ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙

᱓ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙

᱒ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙

᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙

᱓᱑ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙

᱒᱑ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙

᱑᱓ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱙