ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ (Кыргызча/Qırğızça/ قىرعىز تئلى) ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱛᱩᱨᱠᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽᱥᱛᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱱᱡᱤᱭᱟᱝ, ᱛᱟᱡᱤᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱨᱱᱳᱼᱵᱟᱫᱟᱠᱷᱥᱟᱱ ᱥᱟᱭᱚᱛᱛᱚᱥᱟᱥᱤᱛᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱤᱞᱤᱠ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱞᱟ ᱾

ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ
Кыргызча, قىرعىز تئلى, Qırğızça
ᱨᱟᱹᱲᱪᱷᱟᱸᱪ:IPA-ky
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽᱥᱛᱟᱱ, ᱟᱯᱷᱜᱟᱱᱤᱥᱛᱟᱱ, ᱛᱟᱡᱤᱠᱤᱥᱛᱟᱱ, ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ, ᱥᱤᱱᱡᱤᱭᱟᱝ
ᱡᱟᱹᱛᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱔.᱓ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱐᱙ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱛᱩᱨᱠᱤᱠ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ ᱪᱤᱠᱤ (ᱥᱤᱨᱤᱞᱤᱠ ᱦᱚᱨᱚᱯ, ᱯᱷᱟᱨᱥᱤᱼᱟᱨᱚᱵᱤᱠ ᱪᱤᱠᱤ, ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱯ, ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ ᱵᱽᱨᱮᱭᱤᱞ)
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
Flag of Kyrgyzstan.svg ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽᱥᱛᱟᱱ

 ᱪᱤᱱ

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1ky
ISO 639-2kir
ISO 639-3kir
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽkirg1245[᱒]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ44-AAB-cd
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱟᱨᱴ ᱛᱮ ᱧᱮᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱟᱦᱟᱸ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱮ ᱞᱮᱜᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾
ᱟᱡᱤᱢ, ᱢᱤᱫ ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ ᱥᱯᱤᱠᱟᱨ ᱣᱤᱠᱤᱴᱟᱝᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱠᱟᱡᱟᱠᱷ ᱥᱟᱶ ᱛᱩᱞᱟᱹᱱᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Kirghiz". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)