ᱱᱮᱯᱳᱞᱤᱴᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱱᱮᱯᱳᱞᱤᱴᱟᱱ (ᱤᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ: napoletano) ᱫᱚ ᱤᱴᱟᱞᱳᱼᱰᱟᱞᱢᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱳᱢᱟᱱᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱤᱴᱟᱞᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱠᱟᱞᱟᱵᱽᱨᱤᱭᱟ, ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱯᱩᱞᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱥᱤᱞ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱡ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱚᱧᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ[᱔][᱕][᱖] ᱾ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱤᱴᱟᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱫᱚᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱜᱮᱭᱟ (ᱢᱟᱨᱠᱮᱴ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱥᱠᱳᱞᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ) ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱮᱯᱚᱞᱥ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡᱽ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱠᱚᱧᱮ ᱤᱴᱟᱞᱤ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱳᱞᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱮᱯᱳᱞᱤᱴᱟᱱ
ᱪᱷᱟᱸᱪ:Lang-nap
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱤᱴᱟᱞᱤ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱟᱵᱽᱨᱩᱡᱽᱡᱳ, ᱟᱯᱩᱞᱤᱭᱟ, ᱵᱟᱥᱤᱞᱤᱠᱟᱴᱟ, ᱠᱟᱞᱟᱵᱽᱨᱤᱭᱟ, ᱠᱟᱢᱯᱟᱱᱤᱭᱟ, ᱞᱟᱡᱤᱭᱳ, ᱢᱟᱨᱠᱮ, ᱢᱳᱞᱤᱥᱮ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱕.᱗ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱐᱒)[᱑]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2nap
ISO 639-3nap
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽneap1235  Continental Southern Italian[᱒]
sout3126  South Lucanian = (Vd) Lausberg[᱓]
Neapolitan languages-it.svg
ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱚᱧᱮ ᱤᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ
Lenguas centromeridionales.png
ᱛᱟᱞᱢᱟᱼᱠᱚᱧᱮᱭᱟᱭ ᱤᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮᱯᱳᱞᱤᱴᱟᱱ
  ᱛᱩᱥᱠᱟᱱ
  ᱛᱟᱞᱟ ᱤᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ
  ᱛᱟᱞᱢᱟ (Intermediate) ᱠᱚᱧᱮᱭᱟᱭ ᱤᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ (ᱱᱮᱯᱳᱞᱤᱴᱟᱱ)
  ᱮᱠᱟᱞ ᱠᱚᱧᱮᱭᱟᱭ ᱤᱴᱟᱞᱤᱭᱟᱱ

ᱯᱟᱥᱱᱟᱣᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱱᱮᱯᱳᱞᱤᱴᱟᱱ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Continental Southern Italian". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "South Lucanian". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  4. Minahan, James (2002). Encyclopedia of the Stateless Nations: L-R. Greenwood Publishing Group. p. 1348. ISBN 978-0-313-32111-5.
  5. J.-P. Cavaillé; Le napolitain : une langue majoritaire minorée. 09 mars 2007.
  6. The Guardian for the list of languages in the Unesco site.