ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ

ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ (ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ: བོད་སྐད་, Bod skad) ᱫᱚ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱢᱟ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱞᱟᱥᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ
བོད་སྐད་, Bod skad / Böké
ལྷ་སའི་སྐད་, Lha-sa'i skad / Lhaséké
Tibetan.png
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛ (ᱯᱟᱪᱮᱭᱟᱭ ᱪᱤᱱ), ᱱᱮᱯᱟᱞ, ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛ ᱥᱟᱭᱚᱛᱛᱚᱥᱟᱥᱤᱛᱚ ᱴᱚᱴᱷᱟ, ᱠᱷᱟᱢ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑.᱒ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱑᱙᱙᱐ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ[᱑]
ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ ᱦᱚᱨᱚᱯ
ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ ᱵᱽᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ

 ᱪᱤᱱ

 ᱱᱮᱯᱟᱞ

ᱥᱟᱢᱵᱽᱲᱟᱣᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱟᱱᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤᱪᱷᱟᱸᱪ:NoteTag
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1 bo
ISO 639-2 tib (B)
bod (T)
ISO 639-3 bod
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ tibe1272[᱒]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ 70-AAA-ac
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱮᱞᱠᱷᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱯᱷᱣᱮᱨ ᱟᱨ ᱮᱯᱞᱤᱠᱮᱥᱟᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Tibetan". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.