ᱱᱳᱨᱢᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱱᱳᱨᱢᱟᱱ ᱥᱮ ᱱᱳᱨᱢᱟᱱ ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ (Normaund, ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ: Normand) ᱫᱚ, ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱨᱳᱢᱟᱱᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ, ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ, ᱯᱤᱠᱟᱨᱰ ᱟᱨ ᱣᱟᱞᱩᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱳᱣᱤᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱳᱨᱢᱟᱱ
Normaund
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ

ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ:

ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱱᱳᱨᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱫᱤᱯᱠᱚ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
Unknown due to conflicting definitions (᱒᱐᱑᱗)
Dialects
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱚᱨᱛᱷᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3 nrf (partial: Guernésiais & Jèrriais)
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ norm1245  Normand[᱒]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ 51-AAA-hc & 51-AAA-hd
IETF nrf
Langue normande.png
Areas where the Norman language is strongest include Jersey, Guernsey, the Cotentin and the Pays de Caux.

ᱱᱟᱜᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱛᱱᱚᱜᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱑.᱐ ᱑.᱑ ᱑.᱒ BBC Voices – Jerriais
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Normand". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.