ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱢᱳᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

(ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱦᱮᱡᱠᱟᱱᱟ)

ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱢᱳᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱥᱮ ᱢᱳᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱯᱨᱤᱭᱟ (BPM) (বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী) ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟᱢ, ᱛᱨᱤᱯᱩᱨᱟ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱞᱮᱴ ᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱢᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱞᱤᱯᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱢᱳᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী
Bishnupriya Manipuri language in Bishnupriya Manipuri.svg
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱠᱚᱸᱭᱮᱸ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱧᱚᱛ, ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ, ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱨᱮ
ᱡᱟᱹᱛ ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱢᱳᱱᱤᱯᱩᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑᱒᱐,᱐᱐᱐ (᱒᱐᱐᱑-᱒᱐᱐᱓)᱒᱐᱐᱑ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲᱥᱚᱝ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ[᱑]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3 bpy
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ bish1244[᱒]

ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱟᱱᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱪᱤᱠᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. "Bishnupuriya". Ethnologue. Retrieved 12 ᱢᱟᱨᱪ 2018. 
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ᱵᱤᱥᱱᱩ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱢᱳᱱᱤᱯᱩᱨᱤ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.